HỌC TOÁN BẰNG TIẾNG ANH

    21/02/2016

Các khóa học Toán bằng Tiếng Anh được thiết kế đặc biệt dành cho cho học sinh THCS (Từ lớp 6 đến Lớp 9) và học sinh THPT có nhu cầu học Toán bằng Tiếng Anh để du học tại các quốc gia nói tiếng Anh (Mỹ, Úc, New Zealand, Canada, Singapore…) và thi các chương trình học bổng quốc tế.

Các khóa học được thiết kế theo trình độ từng lớp học, sử dụng các giáo trình quốc tế của McGraw-Hill: Prealgebra, Algebra 1, Algebra 2, Geometryl.

Giáo viên giảng dạy tốt nghiệp Tiến sỹ (PhD in Mathematics) tại Australia và có kinh nghiệm giảng dạy Toán bằng Tiếng Anh. Khóa học thực sự bổ ích cho đối tượng học sinh đam mê Toán học và Tiếng Anh, rèn luyện và nâng cao kiến thức Toán học và Tiếng Anh để chuẩn bị hành trình du học trong tương lai. 

Bình luận