HỌC VIÊN NÓI VỀ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CAMBRIDGE

    31/07/2021

Mình biết đến kỳ thi Cambridge từ năm 2017 và đã đăng ký tham gia trong các năm 2017, 2019 tại ESI. Trong 2 năm này, mình lần lượt đạt các chứng chỉ A2 và B1. Kỳ thi Cambrigde chính là cơ hội để mình nhận ra được năng lực tiếng Anh thực sự, biết được bản thân đang còn thiếu sót những gì và cần hoàn thiện các kỹ năng nào. Nhờ vào các chứng chỉ, những danh hiệu đạt được, mình đã có thêm nhiều động lực để tiếp tục con đường chinh phục ngôn ngữ thứ hai này. Chắc chắn rằng, mình sẽ tiếp tục tham gia các kỳ thi Cambridge mà Trung tâm ESI tổ chức trong thời gian tới, để phát triển và hoàn thiện bản thân hơn nữa!”-Học viên Đỗ Hoàn Gia Trí chia sẻ.

                             Đỗ Hoàn Gia Trí

          Cô Hồ Mi – Giám đốc Trung tâm và Gia Trí 

Không mất quá nhiều thời gian để đạt được mục tiêu nhờ vào việc có một lộ trình học tập rõ ràng. Và sau mỗi cấp độ học, kỳ thi Cambridge đã trở thành thước đo năng lực rất hiệu quả giúp Gia Trí từng bước chinh phục các mục tiêu tiếng Anh cao hơn trong tương lai. 

Bình luận