TIẾNG ANH ĐẶC BIỆT

    21/02/2016

Tùy theo nhu cầu học tập của học sinh và phụ huynh, trung tâm có thể thiết kế và cung cấp các chương trình tiếng Anh đặc biệt để phát triển các kỹ năng chuyên biệt.

Trung tâm có thể thiết kế các chương trình giao tiếp tập trung 02 kỹ năng Nói – Nghe với 100% giáo viên bản ngữ; các khóa học nâng cao từ vựng – ngữ pháp, phát âm, đọc và viết. 

Với các khóa học: Advanced Listening and Speaking, Academic Writing, Grammar and Vocabulary, Special Communication, Master Pronunciation

 

Bình luận