E-Space International (ESI) được thành lập vào năm 2016, là một đơn vị giáo dục và đào tạo tiếng Anh chất lượng cao theo chuẩn Cambridge, thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo ESI.

Liên hệ

Công viên Fidel Castro, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

X
0931942942
Liên hệ