TIẾNG ANH GIAO TIẾP

    21/02/2016

Chương trình tiếng Anh giao tiếp – English for Communication

Chương trình sử dụng phương pháp khuyến khích hợp tác và chủ động trong học tập, vận dụng tiếng Anh phù hợp với mọi tình huống ở tất cả các trình độ.

Phương pháp này yêu cầu học viên làm việc cùng nhau theo nhóm nhỏ để hoàn thành các dự án và bài tập, qua đó phát triển kỹ năng tư duy phản biện và phản xạ, tạo nền tảng ngôn ngữ giúp học viên vận dụng thuần thục vào các tình huống giao tiếp trong môi trường làm việc quốc tế và đàm thoại hằng ngày, có được những kỹ năng cần thiết cho cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến.

Các khóa học được giảng dạy bởi 50% giáo viên nước ngoài, 50% giáo viên Việt Nam.

Bình luận