Bản Đồ

Thông tin liên hệ

  • TRUNG TÂM ANH NGỮ NGỮ QUỐC TẾ ESI (Tiếng Anh: E-Space Internation)
  • Cơ sở 1: 26 Hùng Vương, TP. Đông Hà, Quảng Trị - Hotline: 0931.942.942
  • Cơ sở 2: 33 Nguyễn Tri Phương, TP.Đông Hà, Quảng Trị - Hotline: 0935.553.246
  • Cơ sở 3: 06 Lê Hồng Phong, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị - Hotline: 0866.544.999
  • Email: trungtamanhnguesi@gmail.com
  • Website: www.espace.com.vn

Liên hệ