CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

    14/01/2016

Tiếng Anh Thiếu niên là chương trình được thiết kế dành riêng cho các em học sinh từ 12-17 tuổi, bao gồm 2 cấp độ KET, PET tương đương với cấp độ A2, B1 của Khung tham chiếu Năng lực Ngôn ngữ Châu Âu (CEFR) được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giai đoạn 2008 – 2020.

Chương trình tập trung phát triển cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, cũng như các kỹ năng mềm: Critical Thinking (Tư duy phản biện), Negotiation (Kỹ năng đàm phán), Communication (Kỹ năng giao tiếp), Teamwork (Kỹ năng làm việc nhóm)..., từ đó giúp học viên tự tin sử dụng tiếng Anh như một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong đời sống hàng ngày, học tập và công việc.

Các khóa học được giảng dạy bởi 40-50% giáo viên nước ngoài, 50-60% giáo viên Việt Nam

Bình luận