CUỘC THI VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA BẠN

TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ E-SPACE INTERNATIONAL (ESI) THÔNG BÁO CUỘC THI VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA BẠN 1. Mục đích: - Tạo ra sân chơi cho tất cả các bạn trên địa bàn thành phố Đông Hà, cuộc thi là nơi giúp các bạn thể hiện những suy nghĩ, tình cảm, ư