Giới thiệu về Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ESI

    03/12/2021

   Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ESI được thành lập năm 2016, là đơn vị Giáo dục - Đào tạo tiếng Anh chất lượng cao chuẩn Cambridge đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. ESI được quản lý bởi Công ty cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo ESI đến nay đã thành lập được 3 cơ sở đào tạo (2 cơ sở tại Đông Hà, 1 cơ sở tại Vĩnh Linh), được Cục sở hữu trí tuệ công nhận bản quyền vào ngày 25/2/2021.

   Các chương trình đào tạo tiếng Anh tại ESI gồm có: tiếng Anh Cambridge cho mọi lứa tuổi (từ Mầm non đến Đại học), Tiếng Anh cho người đi làm Toeic, tiếng Anh học thuật IELTS, tiếng Anh giao tiếp Communication English, tiếng Anh theo nhu cầu … Các chương trình này đều hướng đến tạo sự linh hoạt cho học viên được lựa chọn thông qua hai mô hình học: mô hình học chủ động (Active Learning) và mô hình học truyền thống.

   Học viên ESI sẽ được kiểm tra chất lượng đầu vào và thiết kế lộ trình học tập phù hợp với năng lực và mục tiêu cá nhân đặt ra. Kể từ những ngày thành lập đến nay, đã có hàng ngàn lượt học viên đến học tập và được nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Cambridge Certificate, IELTS, TOEIC) hoàn thành khoá học và kỳ thi đánh giá. Đa số học viên đều được đảm bảo chất lượng đúng với cam kết đầu ra ban đầu. Trong đó học viên nhận chứng chỉ tiếng Anh Cambridge vượt cấp độ với tỉ lệ rất cao.

   Hiện tại, ESI đang là đối tác chính thức của Cambridge English về đào tạo và tổ chức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho mọi đối tượng. Là đối tác chính thức của IDP nhận đăng ký thi IELTS trên toàn quốc và tổ chức thi IELTS tại Đông Hà - Quảng Trị.

   ESI có một đội ngũ chuyên môn cao, có đầy đủ chứng chỉ - bằng cấp quốc tế, có nghiệp vụ sư phạm tốt, tinh thần làm việc đầy trách nhiệm và truyền nhiều cảm hứng cho người học.

 

   Established in 2016, ESI International English Centre is the first Cambridge premium-quality English education and training unit in Quang Tri province. ESI is managed by ESI Education and Training Investment Joint Stock Company and currently operates 3 training campuses (2 in Dong Ha, 1 in Vinh Linh), as recognised by the Intellectual Property Office of Vietnam on 25th February 2021.

   English training programs at ESI include Cambridge English for all ages (from preschool to university), TOEIC (Business English), IELTS (Academic English), Communicative English and on-demand English courses. These programs are all aimed at creating opportunities for students to study through two learning models: Active Learning and Traditional Learning.

   Prospective ESI students are assessed with an English placement test and an appropriate learning pathway is then decided on which takes into account their individual abilities and goals. Since establishment, thousands of students have studied at ESI and many have received International English Certificates of course completion and for official Cambridge exams (Cambridge Certificate, IELTS, TOEIC). Most students are successful in achieving the targets set for them at the outset, and in particular a very high proportion of students go on to achieve Cambridge English certificates beyond their expected level.

   ESI is an official partner of Cambridge English in training for and organising international English certificate exams for all prospective candidates. ESI is also an official partner of IDP accepting IELTS exam registrations nationally and organising official IELTS tests in Dong Ha.

   ESI is proud to have a highly - qualified team with internationally-recognised certificates and who exercise their responsibilities to a high standard. They all devote their strength to inspiring their learners.

 

ESI – ENJOY YOUR LEARNING, SHINE YOUR ENGLISH, INSPIRE YOUR LIFE

Thông tin liên hệ:

Campus 1: 26 Hùng Vương, TP. Đông Hà, Quảng Trị

Campus 2: 33 Nguyễn Tri Phương, TP.Đông Hà, Quảng Trị

Campus 3: 06 Lê Hồng Phong, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Hotline: 0931.942.942 - 0935.553.246 - 0866.544.999

Email: trungtamanhnguesi@gmail.com

Group: ESI COMMUNITY

Website: www.espace.com.vn

Bình luận