Speaking Corner

    13/09/2017

TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ ESI

Speaking Corner
Đây là một buổi giao lưu giữa các học viên của ESI nhằm giúp phát triển kĩ năng nói, kĩ năng giao tiếp và phát triển khả năng tự tin cho các em.
Chỉ dành riêng cho học viên ESI. 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả